Zandzakken

Zandzakken worden ingezet voor diverse toepassingen, voornamelijk als effectieve oplossing voor het (tijdelijk) tegenhouden van water. Deze methode is uitermate geschikt om wateroverlast te voorkomen. Naast waterkering kunnen deze zandslurven ook dienstdoen als ballast of voor het verstrekken van tijdelijk extra gewicht.

nl_NL